Now Open

322 nw 24th st
Miami Florida 33127
sojumiami@gmail.com